Avís legal

Aquesta pàgina web ha estat creada pel Centre de Formació i Prevenció, amb caràcter informatiu. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

1. Titularitat de la pàgina web. El nom del domini www.cfpmaresme.org, està enregistrat a favor del  Centre de Formació i Prevenció (CFP) , amb NIF G08668733  i domicili social en el Carrer Sant Antoni 86, 4rt, porta 23, de Mataró 08301. Telèfon de contacte 93 755 36 04 i adreça de correu electrònic cfp@cfpmaresme.org. El CFP és una associació declarada Entitat d’Utilitat Pública des d’octubre de 1.983. Núm. 3765 del registre nacional d’associacions.

2. Propietat intel•lectual de la web. Tots els drets de propietat intel•lectual del contingut d’aquesta pàgina web i el seu disseny gràfic, són propietat exclusiva del Centre de Formació i Prevenció, corresponent-nos l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos.

Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa del Centre de Formació i Prevenció. Igualment, tots los noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

3. Contingut de la web i enllaços. L’usuari accedeix voluntàriament a aquesta pàgina web. L’accés i navegació en aquesta pàgina implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús continguts en ella. El fet d’accedir no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre el Centre de Formació i Prevenció i l’usuari.

En el Centre de Formació i Prevenció no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que hi accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina www.cfpmaresme.org. La presència d’aquests enllaços tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. En cas de que el  Centre de Formació i Prevenció tingui coneixement efectiu de que l’activitat o la informació a la que es remet des de aquests enllaços és il•lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar bens o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.

4. Intercanvi o difusió d’informació.  El Centre de Formació i Prevenció  declina tota responsabilitat que es derivi de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l’ús que els menors puguin fer d’ella en cas que els continguts a que es pugui accedir puguin ferir la seva sensibilitat.

5. Actualització i modificació de la pàgina web. El Centre de Formació i Prevenció es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la seva pàgina web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avis i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

6. Indicacions sobre aspectes tècnics. Al Centre de Formació i Prevenció no assumim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a la nostra empresa, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il•legítimes fora del nostre control.

Des del Centre de Formació i Prevenció no garantim l’absència de virus i d’altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i per tant, no ens responsabilitzem dels prejudicis que es puguin produir per aquestes causes.

També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errades, defectes u omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de terceres fonts.

7. Tractament de dades de l’usuari. Sense prejudici del previst en l’indicat en cada un dels formularis de la pàgina web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament al  Centre de Formació i Prevenció al tractament automatitzat de les seves Dades Personals per a les finalitats indicades en els mateixos formularis.

El Centre de Formació i Prevenció, incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat degudament comunicat en l’Agència de Protecció de Dades. El Centre de Formació i Prevenció  no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l’usuari. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació u oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça postal o a la de correu electrònic.

Advertiment sobre utilització de cookies. Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar cookies. L’usuari té l’opció d’impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.

8. Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta pàgina web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola.

Els usuaris de la nostra pàgina web són conscients de tot l’exposa’t i ho accepten voluntàriament.
Aquesta pàgina web ha estat creada amb caràcter informatiu. El fet d’accedir a aquesta pàgina implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

Centre de Formació i Prevenció
C/ Sant Antoni 86, 4rt, porta 23
Mataró 08301 ( Barcelona)
Tel 93 755 36 04
NIF G08668733