Ous ecològics

PRODUÏM OUS ECOLÒGICS

La producció ecològica promou les millors pràctiques ambientals i la preservació dels recursos naturals. Des de La Klosca, tenim cura de les exigents normes sobre benestar animal amb la finalitat d’obtenir un producte respectuós amb el medi i l’animal.