La Klosca s’adhereix al Pam a Pam, el mapa col·laboratiu de l’Economia Social Solidària a Catalunya

La Klosca s’adhereix al Pam a Pam, el mapa col·laboratiu de l’Economia Social Solidària a Catalunya

La missió de La Klosca té una doble vessant. Per una banda, promoure la inserció laboral del col·lectiu que atenem i, per altra, oferir un producte de proximitat, ecològic de qualitat i respectuós amb el medi ambient i animal. 

Darrere els nostres objectius també hi ha el valor i la creença en que afavorir  l’Economia Social Solidària i promoure la realització d’un consum responsable en tots els àmbits és bàsic per millorar la qualitat de vida de les persones, la realitat mediambiental i l’economia global.

Recentment Pam a Pam , el mapa col·laboratiu de l’Economia Solidària a Catalunya, ha inclòs el nostre Centre Especial de Treball com a empresa que respon als criteris que compleixen aquelles que es poden considerar part de l’Economia Social Solidària del territori. Això és per a nosaltres una mostra de que la nostra realitat i forma de fer, compleix perfectament els requisits que ha de tenir una empresa socialment responsable.

Formar part del mapa d’Economia Social Solidària de Catalunya. Què has de complir?

Per tal de decidir qui forma part d’aquest mapa, l’equip de Pam  a Pam treballa per a conèixer en profunditat cada iniciativa. Per a fer-ho avalua si, dels 15 criteris, s’en compleixen la meitat més un.

En el cas de La Klosca, complim, en més o menys mesura, la democràcia interna, el desenvolupament personal, la perspectiva feminista, les condicions laborals, la intercooperació, la transparència, la cohesió social, la transformació social, l’arrelament territorial, la sostenibilitat ambiental i la gestió de residus.

Val a dir que, el CFP, entitat mare de La Klosca, també en forma part.

És per a nosaltres una gran noticia estar inclosos a dins d’aquest mapa on es mostra  un grup d’entitats i empreses que treballen i actuen d’acord amb els principis de l’Economia Social Solidària, que cerquen potenciar el consum responsable i els valors que se’n deriven.