La Klosca té un retorn social d’un 274% respecte a la inversió del sector públic

La Klosca té un retorn social d’un 274% respecte a la inversió del sector públic

La Klosca va participar l’any 2015 en un estudi de l’ERAS (Equip de Recerca d’Agricultura Social de la UAB) en el que s’analitzava el retorn social de diversos Centre Especials de Treball del nostre territori. El passat 30 de març, el grup d’investigació va organitzar una jornada a la Masia Can Calopa de Molins de Rei per tal d’explicar els resultats que havien obtingut. En el cas de La Klosca, van determinar que per cada euro que inverteix el sector públic en la granja, el retorn social que ofereix el Centre Especial de Treball és de 2,74€.

En concret, l’ERAS va considerar tres punts molt importants de La Klosca per tal de calcular aquestes dades. Per una part, el benestar i la millora de les condicions dels treballadors i treballadores de la granja, que desenvolupen el seu lloc de feina en un entorn natural i amb una gran autonomia personal.

Per altra banda, l’equip de recerca també va considerar molt important el cicle d’inserció laboral que el Centre de Formació i Prevenció ofereix als seus usuaris i usuàries i el lloc cabdal que ocupa La Klosca en aquest circuit d’atenció a les persones.

Per últim, van destacar a La Klosca com un equipament responsable ecològicament que ajuda a conservar l’espai forestal on es troba, afavorint la seva biodiversitat i reduint el risc d’incendis.

Per tant, no estem parlant de rendiments financers. El mètode que ha utilitzat l’ERAS per elaborar aquest estudi parteix del sistema SROI, una sèrie d’indicadors que permeten valorar econòmicament els actius no tangibles en relació a la inversió, tinguin aquests un valor de mercat o no. En altres paraules, beneficis socials que no es reflecteixen en diners. Valor afegit.