L’equip de Manteniment d’espais naturals i solars fa una posta a punt a La Klosca

L’equip de Manteniment d’espais naturals i solars fa una posta a punt a La Klosca

Recentment l’equip de solars del CFP ha estat treballant a les instal·lacions de La Klosca. Com ja hem comentat anteriorment, les gallines porten setmanes confinades degut a la grip aviar. Aquesta realitat ha ofert un moment idoni perquè l’equip de Manteniment d’espais naturals i solars del CFP faci una posta a punt de tot l’espai i millori el confort per als professionals que hi treballem i també les gallines.

Tasques per afavorir el creixement de vegetació i per millorar la transpiració del subsòl

Les feines realitzades han estat variades. Per una banda, han fet una neteja del sota bosc per a poder retenir les aigües pluvials. Així mateix, han construït carbonells a partir de branques baixes i arbres morts. Aquests, també ajuden a retenir les aigües pluvials, de manera que augmenta el percentatge d’aigua infiltrada i, per tant, millora el creixement de la vegetació autòctona de zona humida.

Per altra banda, han treballat per a millorar la ventilació dels espais, reduir la temperatura, augmentar la infiltració de l’aigua de pluja, reduir l’escorrentia superficial i augmentar la transpiració del subsòl.

Amb tot això, aconseguim un millor confort de l’espai en benefici dels treballadors i de les gallines per augmentar la seva rendibilitat i transformem espai eixut en zones d’herbes complementant la dieta de les gallines.