“Ous d’esperança” el reportatge de Revista Iluro sobre la Klosca

“Ous d’esperança” el reportatge de Revista Iluro sobre la Klosca

La Revista Iluro recentment ha realitzat un reportatge sobre el nostre CET i l’entitat mare de La Klosca, el CFP.

En ell hi detalla el nostre origen, funció social i d’inserció laboral i les xifres actuals.

Compartim amb vosaltres aquest reportatge.

Estem molt agraïts a la Revista Iluro pel seu interès. Explicant la realitat de les persones que acompanyem, lluitem contra l’estigma.